Anne Brommersma

Wethouder

Anne Brommersma is wethouder voor onder meer Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Werk en inkomen en Maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Daarnaast is zij gebiedswethouder voor de kern De Bilt. Samen met de collega’s André Landwehr (VVD), Dolf Smolenaers (D66), Madeleine Bakker (CDA) en burgemeester Sjoerd Potters, maakt zij deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders.

“Ik heb een heel boeiende portefeuille waarin ik zowel de groene als de sociale uitgangspunten van GroenLinks kan vormgeven. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe WMO en de Participatieweg. Door de grote bezuinigingen vanuit het Rijk was en blijft het een uitdaging om in De Bilt een echt sociaal beleid vorm te geven. Ik ben er trots op dat we de gemeenteraad in samenspraak met de WMO Adviesraad en de Ouderenraad de keuze heeft gekozen voor de meest kwetsbare inwoners en niet zijn blijven steken in de kaasschaafmethode.

De portefeuille Duurzaamheid stemt mij – ondanks alle negatieve berichten over het klimaat - altijd weer optimistisch. Zo zijn er in onze gemeente veel mooie initiatieven om van De Bilt in 2030 een energieneutrale gemeente te maken. Onze rol als gemeente is om deze initiatieven te faciliteren en zelf het goede voorbeeld te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe energiezuinige zwembad en ook kunnen onze gemeentelijke gebouwen nog een stuk duurzamer."