Anne Brommersma

Wethouder

Anne Brommersma is wethouder Zorg en Welzijn, Milieu en Duurzaamheid in de gemeente De Bilt. Samen met de collega’s Hans Mieras (D66), Madeleine Bakker (CDA), Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) en de nieuwe burgemeester Sjoerd Potters, maakt zij deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders.

“Ik heb een heel boeiende portefeuille waarin ik zowel de groene als de sociale uitgangspunten van GroenLinks kan vormgeven. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe WMO en de jeugdzorg. Door de grote bezuinigingen vanuit het Rijk was en blijft het een uitdaging om in De Bilt een echt sociaal beleid vorm te geven. Ik ben er trots op dat we de gemeenteraad in samenspraak met de WMO Adviesraad en de Ouderenraad de keuze heeft gekozen voor de meest kwetsbare inwoners en niet zijn blijven steken in de kaasschaafmethode.

De portefeuille Duurzaamheid stemt mij – ondanks alle negatieve berichten over het klimaat - altijd weer optimistisch. Zo zijn er in onze gemeente veel mooie initiatieven om van De Bilt in 2030 een energieneutrale gemeente te maken. Onze rol als gemeente is om deze initiatieven te faciliteren en zelf het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld door energiezuinige sporthallen en gemeentelijke gebouwen te realiseren en door zelf geen afval meer te produceren.”