GroenLinks en CDA beëindigen coalitie onderhandelingen

GroenLinks De Bilt en CDA De Bilt-Maartensdijk hebben in een gesprek met de onderhandelaars van VVD en PvdA laten weten niet verder te willen gaan met de besprekingen gericht op de vorming van een nieuw college.

Een coalitie van deze 4 partijen zou de kleinst mogelijke meerderheid betekenen (14 van de 27 zetels). GroenLinks en CDA hebben meegewerkt aan het onderzoek naar deze voorkeurscoalitie van informateur Fred van Lemmen (VVD), mede omdat de informateur streefde naar een breed draagvlak voor deze coalitie binnen de raad.

Inmiddels is gebleken dat de noodzakelijk geachte steun in de gemeenteraad voor deze combinatie nog ver weg is. Daarmee vinden GroenLinks en CDA dit een te smalle basis voor een stabiele coalitie.