Nieuwe verkiezingen op komst!

Met de formatie van een nieuwe kabinet, na de voor GroenLinks zo succesvol verlopen Tweede Kamerverkiezingen, wil het nog niet vlotten. Toch zullen er niet zo een-twee-drie nieuwe verkiezingen komen, maar wat wel vast staat is dat er op 21 maart 2018 een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. GroenLinks De Bilt is al volop bezig met de voorbereidingen en onder meer op zoek naar kandidaat-raadsleden die kunnen helpen ons straks nog sterker in de gemeenteraad te manifesteren.

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingvan 16 mei j.l. is een kandidatencommissie benoemd, bestaande uit Marianne van Hattum, Timon Blok en Tanja van Ditzhuyzen. Deze heeft als opdracht meegekregen om uiterlijk 1 oktober een voordracht op te stellen voor de kandidatenlijst. Ook heeft de ledenvergadering de kwaliteitseisen vastgesteld waaraan de kandidaten moeten voldoen (zie de bijlage onderaan).

Het zou fijn zijn als we in november, als de kandidatenlijst wordt vastgesteld, kunnen beschikken over een flink aantal gegadigden met een uiteenlopende achtergrond en afkomstig uit alle kernen van de gemeente De Bilt. Heb je belangstelling om je kandidaat te stellen of wil je iemand voordragen waarvan je vindt dat zij of hij zeker op de lijst moet? Of heb je misschien nog een of meer vragen? Stuur dan een email aan de kandidatencommissie (secretaris@gldb.nl).