Bewoners De Ridderhof knokken voor groen

Al bijna vijf jaar lang verzetten de bewoners van recreatiepark De Ridderhof bij Lage Vuursche tegen de plannen van eigenaar TopParken. Die wil bestaande bebouwing slopen, nieuwe huisjes van kunststof neerzetten inclusief een kelderruimte en vervolgens de kavels met flinke winst verkopen. Niet alleen de bewoners dreigen hiervan de dupe te worden, ook de rijke ecologische diversiteit aan flora en fauna.

Al in 2010 nam de Bïltse gemeenteraad unaniem een motie aan, waarin van B&W werd gevraagd al het mogelijke te doen om aantasting van de ecologische en cultuurhistorische waarden van De Ridderhof te voorkomen. En onlangs kregen de bewoners ook steun van de rechter die TopParken in het ongelijk stelde toen het bedrijf in beroep ging tegen de weigering van het College van BenW om een bouwvergunning te verstrekken. De discussie kreeg een vervolg op 19 december toen de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied De Bilt Noord-Oost vaststelde. Het nieuwe bestemmingsplan verbiedt onderkeldering en bindt nieuwe recreatiewoningen aan een maximum van 70 m2. Ook moet een verplichte sluiting van zes weken in acht genomen worden, dit om permanente bewoning zoveel mogelijk tegen te gaan.  Toch kunnen de bewoners nog niet gerust zijn. Op de vraag van raadslid Anne de Boer of een aanduiding ‘recreatie, geen bedrijfsexploitatie’ zou kunnen helpen om het karakter van het terrein te versterken, antwoordde wethouder Ditewig (VVD) dat dit juridisch niet afdoende zou zijn, aangezien de bewoners van de huisjes geen eigenaar zijn van de grond die eronder ligt. Als het aan hen ligt, wordt hun alternatieve plan gerealiseerd. Uitgangspunten daarbij zijn duurzaamheid, zuinig bouwen en wonen, nieuwe energievormen, recycling en  ecologisch verantwoorde recreatie. Zij kunnen daarbij rekenen op de steun van onze fractie. Voor meer informatie zie: www.deridderhof.info.