GroenLinks heeft sinds de verkiezingen van 2018 vier zetels in de gemeenteraad van De Bilt en vormt samen met VVD, CDA en D66 het College van BenW, daarin vertegenwoordigd door wethouder Anne Brommersma.

Het bestuur van de afdeling GroenLinks De Bilt ondersteunt de fractie en is het eerste aanspreekpunt voor de leden. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast informeert het bestuur de leden over actuele zaken door nieuwsbrieven, lezingen en bijeenkomsten. Traditioneel beginnen we het jaar met onze nieuwjaarsborrel en verder wordt in de loop van het jaar het Groene Lintje uitgereikt aan een persoon of een organisatie die een inspirerende bijdrage levert aan een duurzame lokale samenleving. Op de ALV van 23 april 2019 werd het Jaarverslag 2018 vastgesteld.

Wil je meer informatie? Of ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden? Stuur dan een mail naar secretaris@gldb.nl.

Meer informatie over onze fractieleden, bestuursleden en wethouder vind je onder "Mensen".

Donaties, bijvoorbeeld voor het Verkiezingsfonds, kunnen worden gestort op rekeningnummer NL22 TRIO 0390958433 t.n.v. GroenLinks afdeling De Bilt-Bilthoven.