Afdeling

De afdeling De Bilt-Bilthoven telt rond de 130 leden. GroenLinks heeft twee zetels in de gemeenteraad van De Bilt en heeft Anne Brommersma als wethouder in het College.

Het bestuur van de afdeling GroenLinks De Bilt ondersteunt de fractie en is het eerste aanspreekpunt voor de leden. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast informeert het bestuur de leden over actuele zaken door nieuwsbrieven, lezingen en bijeenkomsten. Traditioneel beginnen we het jaar met onze nieuwjaarsborrel waarop ook het Groene Lintje wordt uitgereikt aan een persoon of een organisatie die een inspirerende bijdrage levert aan een duurzame lokale samenleving.

Op de ALV van mei 2017 werden onder meer het jaarverslag 2016 en het beleidsplan 2017-2018 vastgesteld. Wil je meer informatie? Of ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden? Stuur dan een mail naar secretaris@gldb.nl.

Meer informatie over onze fractieleden, bestuursleden en wethouder vind je onder "Mensen".

Donaties, bijvoorbeeld voor het Verkiezingsfonds, kunnen worden gestort op rekeningnummer  NL22 TRIO 0390958433  t.n.v. GroenLinks afdeling De Bilt-Bilthoven.