Afdeling

De afdeling De Bilt-Bilthoven telt ruim 140 leden. GroenLinks heeft sinds de verkiezingen van 2018 vier zetels in de gemeenteraad van De Bilt en op dit moment wordt samen met VVD, CDA en PvdA onderhandeld over de vorming van een nieuw College van BenW.

Het bestuur van de afdeling GroenLinks De Bilt ondersteunt de fractie en is het eerste aanspreekpunt voor de leden. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast informeert het bestuur de leden over actuele zaken door nieuwsbrieven, lezingen en bijeenkomsten. Traditioneel beginnen we het jaar met onze nieuwjaarsborrel waarop ook het Groene Lintje wordt uitgereikt aan een persoon of een organisatie die een inspirerende bijdrage levert aan een duurzame lokale samenleving.

Op de ALV van 17 april 2018 werd het Jaarverslag 2017 vastgesteld. Wil je meer informatie? Of ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden? Stuur dan een mail naar secretaris@gldb.nl.

Meer informatie over onze fractieleden, bestuursleden en wethouder vind je onder "Mensen".

Donaties, bijvoorbeeld voor het Verkiezingsfonds, kunnen worden gestort op rekeningnummer  NL22 TRIO 0390958433  t.n.v. GroenLinks afdeling De Bilt-Bilthoven.