Nieuws

Unanieme steun voor pleidooi GroenLinks voor cao beschut werk

De Biltse gemeenteraad steunde op 30 november jl. unaniem een motie van GroenLinks waarin het college van BenW wordt gevraagd om zich tijdens de Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sterk te maken voor een CAO voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. 

Lees verder

Fracties willen JA/JA sticker

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, SP en D66 willen dat ook de gemeente De Bilt overgaat tot de invoering van een JA/JA sticker waarmee bewoners kenbaar kunnen maken dat ze ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Wie geen sticker heeft, ontvangt dan alleen nog de huis-aan-huisbladen.

Lees verder

Afvaldoelstelling De Bilt blijft op ’t nippertje overeind

De doelstelling om de hoeveelheid restafval per huishouden terug te brengen naar 100 kilo bleef tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad nog maar net overeind. Een motie van de VVD om het beleid te ondermijnen, werd met slechts één stem verschil verworpen. 

Lees verder

Niet alles toestaan op een rotonde

Eind oktober stelde de GroenLinks fractie kritische vragen aan BenW naar aanleiding van de plaatsing van een ‘kunstwerk’ op de rotonde aan de noordkant van het station. Het gaat daarbij om drie van een spreuk voorziene symbolen van de vrijmetselarij. Op 8 oktober jl. werd het geheel officieel in ontvangst genomen door burgemeester Sjoerd Potters.

Lees verder

Pagina's