Nieuws

Meer geld voor openbaar groen, duurzaamheid en toegankelijkheid

De gemeente De Bilt gaat jaarlijks 40.000 euro extra uittrekken voor het onderhoud van het openbaar groen. Ook komt er per jaar 2 ton beschikbaar voor het verduurzamen en het beter toegankelijk maken van openbare gebouwen van de gemeente.

Het gaat financieel wat beter met de gemeente De Bilt, maar wat te doen met de ontstane financiële ruimte? Daarover vergaderde de gemeenteraad tijdens de behandeling van de zogenaamde Kadernota op 22 juni jl.

Lees verder

Fantastische opbrengst Nacht van de Vluchteling

Een team van GroenLinks-leden uit de provincie Utrecht, waaronder gemeenteraadslid Henk Zandvliet, nam in de nacht van zaterdag op zondag deel aan een sponsorwandeling van 40 kilometer ten bate van de Stichting Vluchteling. In totaal zamelde het GroenLinksteam een bedrag in van ruim € 9000 euro en de totale opbrengst van de 5000 deelnemers bedraagt meer dan anderhalf miljoen. Het geld is bedoeld voor water, voedsel, onderdak en medische zorg aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Lees verder

De Bilt gaat computerveiligheid verbeteren

De gemeente De Bilt gaat serieus werken maken van de beveiliging tegen digitale inbraken. Dat blijkt uit de beantwoording door BenW van schriftelijke vragen die de fractie van GroenLinks had ingediend naar aanleiding van de recente wereldwijde cyberaanval met het virus WannaCry. Onder meer een groot aantal Britse ziekenhuizen en Russische banken waren hiervan het slachtoffer.

Lees verder

Nieuwe verkiezingen op komst!

Met de formatie van een nieuwe kabinet, na de voor GroenLinks zo succesvol verlopen Tweede Kamerverkiezingen, wil het nog niet vlotten. Toch zullen er niet zo een-twee-drie nieuwe verkiezingen komen, maar wat wel vast staat is dat er op 21 maart 2018 een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. GroenLinks De Bilt is al volop bezig met de voorbereidingen en onder meer op zoek naar kandidaat-raadsleden die kunnen helpen ons straks nog sterker in de gemeenteraad te manifesteren.

Lees verder

Actie tegen beperking bus De Leijen heeft succes!

De provincie Utrecht kiest toch voor het behoud van een buslijn in de wijk De Leijen gedurende de avonduren en op zondag. Raadslid Henk Zandvliet had hierover eerder schriftelijke vragen ingesteld en een petitie met dezelfde strekking werd door bijna 800 mensen ondertekend. Naar aanleiding daarvan sprak ook de gemeente De Bilt zich in een officiële reactie op het Vervoerplan 2017-2 uit voor het behoud van het huidige serviceniveau in de wijken De Leijen en Centrum 2, mede vanwege de daar gevestigde woon- en zorgcentra.

Lees verder

Brede steun voor Biltse Routekaart Energieneutraal in 2030

Energieneutraal wonen

Wethouder Anne Brommersma kan tevreden terugkijken op de raadsbehandeling van ‘haar’ Routekaart naar een Energieneutraal De Bilt. Deze stevige ambitie is vertaald in duidelijke beleidslijnen over prioriteit bij energiebesparing van huishoudens, vermindering aardgasverbruik, opwekking van schone energie (zon en wind). Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particulieren zullen daar een belangrijke rol bij spelen. 

Lees verder

Pagina's