Nieuws

Minder stenen, meer groen!

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil graag dat ook De Bilt zich aansluit bij de actie ‘Operatie Steenbreek’, die tot doel heeft om burgers te stimuleren hun tuin te vergroenen. Ruim 40 gemeenten gingen De Bilt daarin al voor. Aanleiding voor de actie zijn de steeds vaker voorkomende hoosbuien, zoals deze week nog in Overijssel waar straten blank stonden en tunnels onderliepen.

Lees verder

GroenLinks wil aanpak uitheemse planten en dieren

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad vraagt het College van BenW om een plan van aanpak voor de bestrijding van uitheemse planten en dieren die een bedreiging vormen voor de bestaande flora en fauna. Sinds 2 augustus jl. is namelijk in de EU een verbod van kracht op een negental zgn. invasieve uitheemse plantensoorten, waaronder de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw.

Eerder had de Europese Commissie al een lijst opgesteld van 37 verboden planten en dieren met daarop onder meer de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze mogen niet meer verhandeld en toegepast worden en moeten door de lidstaten actief worden bestreden.

Lees verder

Meer geld voor openbaar groen, duurzaamheid en toegankelijkheid

De gemeente De Bilt gaat jaarlijks 40.000 euro extra uittrekken voor het onderhoud van het openbaar groen. Ook komt er per jaar 2 ton beschikbaar voor het verduurzamen en het beter toegankelijk maken van openbare gebouwen van de gemeente.

Het gaat financieel wat beter met de gemeente De Bilt, maar wat te doen met de ontstane financiële ruimte? Daarover vergaderde de gemeenteraad tijdens de behandeling van de zogenaamde Kadernota op 22 juni jl.

Lees verder

Fantastische opbrengst Nacht van de Vluchteling

Een team van GroenLinks-leden uit de provincie Utrecht, waaronder gemeenteraadslid Henk Zandvliet, nam in de nacht van zaterdag op zondag deel aan een sponsorwandeling van 40 kilometer ten bate van de Stichting Vluchteling. In totaal zamelde het GroenLinksteam een bedrag in van ruim € 9000 euro en de totale opbrengst van de 5000 deelnemers bedraagt meer dan anderhalf miljoen. Het geld is bedoeld voor water, voedsel, onderdak en medische zorg aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Lees verder

De Bilt gaat computerveiligheid verbeteren

De gemeente De Bilt gaat serieus werken maken van de beveiliging tegen digitale inbraken. Dat blijkt uit de beantwoording door BenW van schriftelijke vragen die de fractie van GroenLinks had ingediend naar aanleiding van de recente wereldwijde cyberaanval met het virus WannaCry. Onder meer een groot aantal Britse ziekenhuizen en Russische banken waren hiervan het slachtoffer.

Lees verder

Actie tegen beperking bus De Leijen heeft succes!

De provincie Utrecht kiest toch voor het behoud van een buslijn in de wijk De Leijen gedurende de avonduren en op zondag. Raadslid Henk Zandvliet had hierover eerder schriftelijke vragen ingesteld en een petitie met dezelfde strekking werd door bijna 800 mensen ondertekend. Naar aanleiding daarvan sprak ook de gemeente De Bilt zich in een officiële reactie op het Vervoerplan 2017-2 uit voor het behoud van het huidige serviceniveau in de wijken De Leijen en Centrum 2, mede vanwege de daar gevestigde woon- en zorgcentra.

Lees verder

Pagina's