Nieuws

Bomenkap Larenstein nog niet definitief

De uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees BV op bedrijvenpark Larenstein is nog niet definitief. En daarom is er door BenW ook nog geen vergunning verleend voor het kappen van een groot aantal bomen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet.

Lees verder

Het laatste nieuws over de formatie

VVD, GroenLinks, D66, Beter De Bilt en CDA hebben op 14 mei 2018 een verkennend gesprek gehad over een mogelijke vijfpartijencoalitie. Daarin zijn over en weer zaken met elkaar besproken om te komen tot een gemeenschappelijke basis voor verdere gesprekken.

Onder leiding van een formateur zal het formatieproces nu worden opgestart. Eric Balemans,oud-wethouder in Stichtse Vecht en eerder informateur, is gevraagd deze rol op zich te nemen.

GroenLinks en CDA beëindigen coalitie onderhandelingen

GroenLinks De Bilt en CDA De Bilt-Maartensdijk hebben in een gesprek met de onderhandelaars van VVD en PvdA laten weten niet verder te willen gaan met de besprekingen gericht op de vorming van een nieuw college.

Een coalitie van deze 4 partijen zou de kleinst mogelijke meerderheid betekenen (14 van de 27 zetels). GroenLinks en CDA hebben meegewerkt aan het onderzoek naar deze voorkeurscoalitie van informateur Fred van Lemmen (VVD), mede omdat de informateur streefde naar een breed draagvlak voor deze coalitie binnen de raad.

Inmiddels is gebleken dat de noodzakelijk geachte steun in de gemeenteraad voor deze combinatie nog ver weg is. Daarmee vinden GroenLinks en CDA dit een te smalle basis voor een stabiele coalitie.

Lees verder

GroenLinks neemt afscheid van Anne de Boer

Tijdens de ledenvergadering van 17 april nam GroenLinks afscheid van raadslid en fractievoorzitter Anne de Boer. Vanaf 2006 maakte hij deel uit van de fractie van GroenLinks/PvdA en in 2014 werd hij fractievoorzitter van de zelfstandige GroenLinks fractie. Hij werd warm toegesproken door oud-collega's Tanja van Ditzhuijzen en Anne Brommersma en in het bijzonder geprezen voor zijn bijdrage aan het coalitieakkoord van 2014.

Ook waren er bloemen voor het scheidend raadscommissielid Eveline van der Aa en voor afdelingsvoorzitter Carla Wijers die de afdeling sinds 2014 op een inspirerende manier heeft geleid.

Nieuwe fractie aan de slag

Op 29 maart jl. werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd met daarin niet minder dan 4 GroenLinks-vertegenwoordigers. Op de foto van links naar rechts: Anne Marie ’t Hart, Henk Zandvliet (fractievoorzitter), Anne Brommersma en Marijn Peperkamp. Als GroenLinks deel gaat uitmaken van de coalitie, is het de bedoeling dat Anne Brommersma opnieuw wethouder wordt.

Lees verder

Pagina's