Bilts Energieakkoord moet bijdragen aan De Bilt energieneutraal in 2030

De gemeente De Bilt heeft zich als doel gesteld om te werken aan energieneutraliteit in 2030. GroenLinks heeft, samen met andere fracties, het initiatief genomen om nieuwe stappen te zetten in verbreding van het draagvlakvoor deze doelstelling bij Biltse maatschappelijke organisaties.

“Dat is,” zegt GroenLinks raadslid Anne de Boer, “de kern van onze motie, om na te gaan of een Bilts Energieakkoord mogelijk is. Op landelijk niveau was het SER Energieakkoord een doorbraak. We kunnen ons laten inspireren door eerdere akkoorden op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Voor de gemeentelijke doelen is daadkrachtige lokale samenwerking van allerlei maatschappelijke organisaties essentieel. Een daadkrachtige lokale samenwerking tussen zo veel mogelijk maatschappelijke partners, dat is wat we nastreven.”