Bomenkap Larenstein nog niet definitief

De uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees BV op bedrijvenpark Larenstein is nog niet definitief. En daarom is er door BenW ook nog geen vergunning verleend voor het kappen van een groot aantal bomen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet.

GroenLinks vreesde voor een grootschalige bomenkap, nadat enkele tientallen bomen naast het bedrijf van een merkteken waren voorzien. Volgens BenW is dat gebeurd in het kader van een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten. Zo’n onderzoek is nodig, omdat een eventuele bedrijfsuitbreiding in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

In mei 2017 vond een meerderheid in de gemeenteraad (alleen PvdA en GroenLinks stemden tegen) dat het College van BenW een ‘positieve grondhouding’ zou moeten aannemen met betrekking tot het plan van Schoonderwoerd om het bedrijf fors uit te breiden. Het College verwacht deze zomer aan de hand van de financiële, ruimtelijke en beleidsmatige consequenties een beginselbesluit te nemen dat vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Zandvliet is blij dat er nog geen onomkeerbare stappen zijn gezet en hoopt dat de gemeenteraad nog eens goed zal nadenken over de vraag of de uitbreiding wel door moet gaan. Vanuit de omgeving zijn al grote bezwaren geuit, ook vanwege de te verwachten overlast door het vele vrachtverkeer. Schoonderwoerd Vlees is namelijk geen slagerij, maar vooral een logistiek bedrijf op het gebied van vleestransport.