De Bilt gaat computerveiligheid verbeteren

De gemeente De Bilt gaat serieus werken maken van de beveiliging tegen digitale inbraken. Dat blijkt uit de beantwoording door BenW van schriftelijke vragen die de fractie van GroenLinks had ingediend naar aanleiding van de recente wereldwijde cyberaanval met het virus WannaCry. Onder meer een groot aantal Britse ziekenhuizen en Russische banken waren hiervan het slachtoffer.

BenW geven toe dat ook de gemeente De Bilt het risico heeft gelopen van infectie door dit virus, maar het beveiligingslek is enkele dagen na de aanval gedicht. De WannaCry-aanval is tevens aanleiding om samen met de Regionale ICT-dienst Utrecht te onderzoeken welke gevolgen een ernstige verstoring door computervirussen zou hebben en welke maatregelen in zo’n geval moeten worden getroffen. Zo blijkt er bijvoorbeeld nog geen protocol te bestaan om zo nodig over te gaan op de handbediening van installaties.

Raadslid Henk Zandvliet is blij met de toegenomen aandacht voor de digitale inbraakgevoeligheid van de gemeentelijke organisatie: “De cyberaanval met WannaCry lijkt voor de gemeente te hebben gewerkt als een soort van ‘wake up call’. In ons land zijn we redelijk de dans ontsprongen, maar we moeten zien te voorkomen dat we een volgende keer wel het slachtoffer worden. Daar ligt een belangrijke taak voor de overheid en dus ook voor onze eigen gemeente.”