Artikel 1 van de Grondwet
Artikel 1 van de Grondwet

De Bilt viert 100 jaar kiesrecht

Het komend jaar is het een eeuw geleden dat óók aan vrouwen het kiesrecht werd toegekend, nadat het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917 was ingevoerd. Een motie van GroenLinks raadslid Anne Marie ’t Hart, mede-ondertekend door 9 andere fracties, om hieraan ruim aandacht te schenken kreeg brede steun in de gemeenteraad. Alleen de fracties van Forza en SGP stemden tegen.

De tekst van de motie legt ook een verband met artikel 1 van de Grondwet waarin de gelijke behandeling van iedereen en het verbod op discriminatie zijn vastgelegd. Aan het college wordt gevraagd zich in te spannen om op korte termijn een blijvend herinneringsteken aan te brengen door het zichtbaar uiting geven van artikel 1 in de raadszaal, bijvoorbeeld door een muurschildering of banner, die bij voorkeur door een lokale kunstenaar wordt vormgegeven.