En dit zijn de nieuwe wethouders!

Op donderdag 28 juni, ruim 3 maanden na de verkiezingen, was het zover: de gemeenteraad benoemde de nieuwe wethouders. Op de foto van links naar rechts: Dolf Smolenaers (D66), Anne Brommersma (GroenLinks), Madeleine Bakker (CDA) en André Landwehr (VVD). Nadat zij in de collegebankjes hadden plaatsgenomen, werd ook ons nieuwe raadslid Peter Weyers geïnstalleerd. We wensen allen veel succes!

Anne Brommersma was de afgelopen raadsperiode onder meer verantwoordelijk voor Wmo en Jeugdzorg en Duurzaamheid en Milieu. Haar nieuwe portefeuille ziet er als volgt uit: Duurzaamheid (energietransitie particuliere bouw, circulaire economie), Burgerparticipatie, Werk en Inkomen, WMO en Welzijn, Natuur en Milieu en Coördinatie Beheer Openbare Ruimte. Ook wordt zij kernwethouder voor De Bilt.

André Landwehr (61) was de afgelopen jaren wethouder in Vianen. Hij zal zich gaan bezighouden met Verkeer en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, de Omgevingswet en Recreatie en Toerisme. Ook wordt hij projectwethouder Centrumplan Bilthoven en kerrnwethouder voor Bilthoven.

Dolf Smolenaers (34) was de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter van D66. Zijn portefeuille omvat de volgende onderwerpen: Financiën, Wonen, Vastgoed en Accommodatiebeheer, Duurzaamheid (energietransitie gemeentelijke en sociale bouw), Kunst en Cultuur. Daarnaast wordt hij projectwethouder Bouwen gemeentelijke locaties en kernwethouder voor Groenekan en Hollandsche Rading.

Madeleine Bakker-Smit (56) maakte al deel uit van het College in de afgelopen periode. Zij zal zich gaan bezighouden met Economie, Jeugd (inclusief Jeugdzorg), Sport en Gezondheid, Onderwijs en Dienstverlening. Zij wordt ook kernwethouder voor Maartensdijk en Westbroek.

Elke kernwethouder tenslotte wordt verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruiimte in haar/zijn kern.