Gemeenteraad De Bilt voor een soepeler kinderpardon

Een ruime meerderheid in de raad steunde in de septembervergadering de motie van GroenLinks en Fractie Brouwer waarin aan BenW wordt gevraagd bij het kabinet aan te dringen op een eerlijker kinderpardon.De gemeente De Bilt is daarmee toegetreden tot de zogenaamde kinderpardongemeenten. Die vinden dat kinderen die langer dan vijf jaar op een verblijfsvergunning wachten, deze alsnog moeten krijgen. De inmiddels al meer dan 60 gemeenteraden die zich voor een ruimer pardon uitspraken, steunen hiermee de oproep van UNICEF en van Platform de Goede Zaak.

Naar schatting zijn er zo’n 400 kinderen in Nederland opgegroeid die alsnog moeten vertrekken als het kabinet de regels voor het kinderpardon niet versoepelt. Deze kinderen zijn geworteld en vormen onderdeel uit van de gemeente. Ze kunnen worden uitgezet naar landen waarvan ze de taal niet spreken, waar ze niemand kennen en waar ze helemaal opnieuw moeten beginnen. Het huidige kinderpardon werd ingevoerd in 2013, maar het blijkt in de praktijk een dode letter, met name door de strenge toepassing van het zogenaamde meewerkcriterium.

GroenLinks raadslid Anne Marie ’t Hart weidde haar maidenspeech aan deze motie. Deze werd vervolgens met een ruime meerderheid aangenomen en daarbij kwamen de voorstemmers zowel uit de coalitie als oppositie. Behalve door GroenLinks en Fractie Brouwer werd de motie mede ingediend door CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en SP.