De Biltse gemeenteraad gaf op donderdag 29 november met een krappe meerderheid (15-12) het groene licht voor de bebouwing van het voormalige Hessingterrein aan de Utrechtseweg. GroenLinks vond dat rood licht beter op z’n plaats zou zijn geweest, omdat de natuur hier ernstig in het geding is en daarom stemde de fractie tegen. Woordvoerder Anne Marie ’t Hart: “Woningbouw in De Bilt staat hoog op onze prioriteitenlijst, maar de natuur ook en als het erop aankomt prevaleert de waardevolle natuur, met name aan de zuidkant van dit terrein.”

Waar eens de importeur van Rolls Royce en andere dure auto’s zetelde, staat nu al jaren een vrijwel leeg pand op een groot geasfalteerd terrein. Eigenaar Hessing liet zo’n tien jaar geleden voor dit terrein een plan ontwikkelen voor een zogenaamde gated community, door het AD destijds aangeduid als de nieuwe rijken-enclave ‘Parc Bloeyendaal’. Maar de rijken toonden vrijwel geen interesse en Hessing ging failliet.

De nieuwe eigenaar Verwelius presenteerde vorig jaar een nieuw plan dat er aanmerkelijk beter uit zag. Toch kleefden hieraan grote bezwaren vanuit natuuroogpunt. Een deel van het terrein maakt namelijk deel uit van de verbindingszone tussen het  Kromme Rijngebied en het Noorderpark. Daarom komen er volgend jaar ook faunatunnels onder de Utrechtseweg en de Biltse Rading om met name de reeën een veilige doorgang te bieden.

Daarmee verband houdend geldt voor een deel van het Verweliusterrein dat dit ligt binnen de ‘rode contouren’. Dat zijn door de provincie aangewezen gebieden waarbuiten in principe niet mag worden gebouwd. Verwelius had daar in overleg met de gemeente en de provincie iets op gevonden en wilde het groene gebied dat straks gaat verdwijnen, compenseren door natuuraanleg aan de noordkant van de Utrechtseweg.

Voor GroenLinks is deze uitruil niet acceptabel en daarnaast maken tal van natuurorganisaties zich ernstig zorgen over de afscheiding tussen het te bebouwen terrein en het natuurgebied. Daarom steunde de fractie een aantal wijzigingsvoorstellen van andere partijen om aan de bezwaren tegemoet te komen. Deze haalden echter geen meerderheid en zodoende stemde een meerderheid (VVD, D66, CDA, SGP, Bilts Belang en Fractie Brouwer) ermee in dat de plannen verder worden uitgewerkt in de vorm van een nieuw bestemmingsplan. Het is te hopen dat daarin alsnog tegemoet wordt gekomen aan tenminste een aantal van de bezwaren.