GroenLinks bezorgd over opmars Japanse duizendknoop

De Biltse raadsfractie van GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de opmars van de Japanse duizendknoop en heeft daarover vragen gesteld aan het College van BenW. Aanleiding is de ontdekking dat voor de taluds langs de A27 grond is gebruikt die grote hoeveelheden resten bevat van deze woekerplant. Dit vormt een ernstige bedreiging, niet alleen voor de weg zelf en de bij-vriendelijke beplanting die op de taluds zou komen, maar ook voor de tuinen en landbouwgronden in de nabijheid. GroenLinks vindt daarom dat de grond op korte termijn door Rijkswaterstaat grondig gesaneerd moet worden.

Gebleken is dat Rijkswaterstaat al maandenlang op de hoogte was van de vervuiling en GroenLinks raadslid Marijn Peperkamp wil allereerst weten wanneer de gemeente hierover werd geïnformeerd. Zij wil verder dat BenW bij Rijkswaterstaat gaat aandringen op een, in overleg met omwonenden en andere betrokkenen, op te stellen saneringsplan.

Eerder is afgesproken dat de provincie het voortouw zou nemen bij het opstellen van een plan van aanpak van ‘invasieve exoten’. De Japanse duizendknoop staat niet op de door de EU opgestelde lijst van soorten die bestreden moeten worden, maar Marijn Peperkamp wil dat dat alsnog gebeurt gelet op de grote schadelijkheid van deze woekerplant.

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen vraagt zij verder of bij het aanbesteden van grondwerkzaamheden het risico op zulke woekerplanten wordt meegenomen en zo niet, of het College wil toezeggen dat alsnog te gaan doen.