GroenLinks blij met vuurwerkvrije zones

De Biltse raadsfractie van GroenLinks is blij met het besluit van BenW om het afsteken van vuurwerk rond de verzorgings- en verpleeghuizen en de kinderboerderijen bij de komende jaarwisseling te verbieden. Al in 2014 had de gemeenteraad daar in een breed gedragen motie om gevraagd.

Vorig jaar bleek burgemeester Arjen Gerritsen daar echter niet voor te voelen, omdat de handhaving van het verbod teveel menskracht zou vragen die rondom de jaarwisseling elders nodig was. Een groot aantal andere gemeenten in de regio voerde wel vuurwerkvrije zones in en uit een inventarisatie van de gemeente Bunnik bleek dat deze wel degelijk effect hebben gehad.

Daarop diende GroenLinks in november opnieuw een motie in die aandrong op het instellen van vuurwerkvrije zones rondom winkelcentra, religieuze gebouwen, voorzieningen voor kwetsbare groepen, de kinderboerderijen en natuurgebieden. De motie werd unaniem aangenomen en burgemeester Bas Verkerk was wel bereid hieraan gevolg te geven.

Fractievoorzitter Anne de Boer is blij met het nu genomen besluit en ziet het als een eerste stap op weg naar een uitbreiding van het aantal zones. "Ik weet bijvoorbeeld van maneges dat ze een vuurwerkverbod zouden toejuichen ter bescherming van de paarden. Het lijkt me goed om na nieuwjaar goed te evalueren wat het effect is geweest. Als dat positief blijkt te zijn, ben ik ervoor om het aantal vuurwerkvrije zones te vergroten."