GroenLinks pleit voor AED's aan laadpalen

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad pleit voor het koppelen van AED’s aan laadpalen voor elektrisch rijden. De koppeling kan een oplossing betekenen voor het tekort aan openbare locaties voor AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Fractievoorzitter Henk Zandvliet vroeg daarom in augustus het College van BenW om hierover het gesprek aan te gaan met de leveranciers van laadpalen, de Stichting Hartslag De Bilt en City AED in Delft. Het College ziet hierin echter geen taak en verwijst naar de Stichting Hartslag De Bilt, die in 2017 met steun van de gemeente werd opgericht.

Deze zomer werd in Delft de allereerste oplaadpaal voor elektrisch rijden uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Met een AED kunnen hulpverleners een elektrische schok toedienen aan een persoon met een hartstilstand. Koppeling aan openbare laadpunten heeft als voordeel dat ze goed zichtbaar zijn en dat ze op centrale punten in de woonwijk worden geplaatst, waardoor ze makkelijk bereikbaar zijn. De laadpaal in de woonwijk krijgt zo opeens een levensreddende functie.

Henk Zandvliet is teleurgesteld over het antwoord van BenW: "Het kan zijn dat de gemeente hierin geen wettelijke taak heeft, maar het College is wel verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor elektrische laadpalen. Op zijn minst zou de Stichting Hartslag De Bilt met vergunningaanvragers in contact kunnen worden gebracht."

Zelf is hij AED-hulpverlener, maar heeft nog niet als zodanig in actie hoeven komen. "Samen met zo'n 20 anderen volg ik ieder jaar een training bij tennisvereniging Meijenhagen. Als daar iemand een hartstilstand krijgt, is de kans dus heel groot dat er snel hulp kan worden geboden. Maar waar vind je daarbuiten een AED-apparaat, zeker op tijden dat het clubgebouw of winkelcentrum Planetenbaan dicht zijn? Koppeling aan het groeiend aantal laadpalen, zoals ze in Delft doen, vind ik daarom een erg goed idee dat ook hier navolging verdient."