GroenLinks stelt Kamervragen over lichtmasten A27

Vandaag heeft GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister van infrastructuur en werkgelegenheid naar aanleiding van de overlast van de nieuwe lichtmasten op de A27 ter hoogte van Hollandsche Rading en Groenekan.

Veel omwonenden uit Groenekan en Hollandsche Rading klagen over de (toegenomen) lichthinder bij woningen die langs de snelweg liggen. De verbreding van de A27 is gepaard gegaan met de plaatsing van 18 meter hoge lichtmasten. Deze masten zijn 3 meter hoger dan gebruikelijk, terwijl het beleid van Rijkswaterstaat er op gericht is lampen zo laag mogelijk te plaatsen. Ook blijven de lampen de hele nacht schijnen, met alle gevolgen voor omwonenden van dien.

Suzanne Kröger vraagt aan de minister of deze situatie al van tevoren bekend was en of dit in lijn is met de afspraken met omwonenden. Kröger vraagt de minister alsnog lagere lampen te plaatsen òf de lampen zo te richten dat er geen lichthinder voor de omgeving ontstaat. Daarnaast is de minister ook gevraagd erop aan te dringen bij Rijkswaterstaat de verlichting tussen 21:00 en 5:00 uit te schakelen, zoals op veel andere rijkswegen ook gebeurd.

Niet alleen mensen, maar ook dieren hebben last van te veel licht. Daarom is er ook een vraag gesteld over de gevolgen van de lichthinder op de natuur. Het is de vraag wat de lichthinder voor effect heeft op de dassen in het gebied, die vooral ‘s nachts actief zijn.

Schriftelijke Kamervragen moeten binnen drie weken beantwoord worden, maar soms duurt dit langer. Wij houden u op de hoogte.