Dit was aanleiding voor fractievoorzitter Henk Zandvliet om opnieuw vragen in te dienen.  Bij de beantwoording destijds verwees het college naar de voorschriften en spelregels voor terrassen, mede in verband met de toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Vandaar dat het raadslid wilde weten hoe de communicatie over deze voorschriften is verlopen en of er ook regels gelden in verband met tijdelijke werkzaamheden die hinder kunnen opleveren. Ook vroeg hij welke sancties er staan op het niet naleven van de regels.

Deze week, toevallig ook de landelijke Week van de Toegankelijkheid, volgde de beantwoording en Zandvliet is daarover erg teleurgesteld. Er blijkt sinds de opstelling van de genoemde regels geen communicatie meer te hebben plaatsgevonden. Wel worden uitvoerders van werkzaamheden in de openbare ruimte gebonden aan randvoorwaarden voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Op het naleven hiervan wordt echter niet gecontroleerd en er zijn ook geen sancties voor wie zich er niet aan houdt.

Het gaat wat GroenLinks betreft overigens niet alleen om ondernemers. Volgens het Bartiméus Fonds, dat opkomt voor de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden, houdt een schrikbarende 56 procent van alle Nederlanders nog steeds geen rekening met het vrijhouden van de blindengeleidelijnen. Zo wordt de geleidelijn bijvoorbeeld op diverse plaatsen in de gemeente geblokkeerd doordat mensen daar hun fiets parkeren.

Met het oog daarop heeft het Bartiméus Fonds een speciale ‘Houd de lijn vrij!’ stoeptegel ontwikkeld in samenwerking met expertisepartijen en op basis van de officiële normen voor dergelijke tegels. Zandvliet: “Het zou de gemeente sieren als zij samen met de Biltse werkgroep Toegankelijkheid gaat kijken welke plekken het meest voor zo’n tegel in aanmerking komen en ze vervolgens daar aanbrengt. Dat zijn we toch op z’n minst verplicht aan onze slechtziende en blinde medeburgers.”