Natuurspeeltuin (Bron: Roel Crul)
Natuurspeeltuin (Bron: Roel Crul)

Raad wil onderzoek speelvoorziening centrum Bilthoven

Op donderdag 8 november besprak de Biltse gemeenteraad de begroting voor 2019, die aan het eind van de lange vergadering met een ruime meerderheid werd aangenomen. Fractievoorzitter Henk Zandvliet benadrukte in zijn algemene beschouwingen dat hiermee een belangrijke bouwsteen is gevormd voor de realisering van het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’. Vooral blij zijn we dat er nu meer ruimte is voor duurzaamheid en meer (sociale) woningen.

Meer doen voor de jeugd

De fractie vroeg daarnaast aandacht voor de jeugd. Aanleiding vormde een petitie van een groep betrokken inwoners van Bilthoven, die in korte tijd al zo’n 500 keer werd ondertekend. Zij vinden dat kinderen buiten moeten kunnen spelen in een stoere speeltuin, op een centrale en veilige plek in het centrum van Bilthoven, die goed bereikbaar is per fiets.

Ook GroenLinks De Bilt vindt dat er meer voorzieningen moeten komen voor kinderen en jongeren. En de fractie ziet net als de initiatiefnemers van de petitie het belang van een aantrekkelijke speelvoorziening. Naast de voordelen voor kinderen kan zo’n plek de lokale economie een boost geven, betekent het een ontmoetingsplaats voor inwoners en zorgt het voor levendigheid in het centrum.

Daarom had raadslid Anne Marie ’t Hart samen met het CDA en gesteund door een groot aantal fracties, een motie opgesteld, waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken of er in centrum Bilthoven een mogelijkheid is te vinden voor een uitdagende speeltuin voor kinderen in de leeftijd tot pakweg 13 jaar. Deze motie werd uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen (alleen ChristenUnie, D66 en VVD stemden tegen)

Duurzaam en groen De Bilt

Ondanks kritische opmerkingen van een aantal fracties blijft de gemeente streven naar een energieneutraal De Bilt in 2030. In dat verband vroeg GroenLinks aandacht voor banenkansen in de energietransitie. Wethouder Anne Brommersma kondigde daarop aan dat gekeken gaat worden hoe deze kansen in samenwerking met het bedrijfsleven en met onderwijsinstellingen beter benut kunnen worden. In de zorg gebeurt dit al: werkzoekenden krijgen scholing, doen werkervaring op en krijgen vervolgens een aanstelling voor 4 jaar in een pool en dat alles wordt gefinancierd door een aantal grote zorginstellingen in de regio. Met een soortgelijke aanpak krijgen niet alleen meer werkzoekenden een kans op een baan, ook komt met deze vakkrachten de ambitie om De Bilt in 2030 energieneutraal te maken, een stap dichterbij.

Daarnaast diende de VVD een, samen met Marijn Peperkamp voorbereid, voorstel in voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen die mensen met een krappe beurs helpen hun koopwoning te verduurzamen. Het college beloofde ook dit idee verder te zullen onderzoeken. 

Regenboogmotie

Van de andere ingediende moties noemen we nog een mede namens ons en enkele andere fracties ingediende motie van de PvdA die vraagt om een breed actieplan ter verbetering van de positie van LHBTI’s. Hoewel het college vond dat er op dit punt al genoeg gebeurde, werd ook deze motie aangenomen. Dat moet begin volgend jaar leiden tot een aantal maatregelen ter bevordering van de veiligheid, de zichtbaarheid en de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.

Nieuw commissielid

Aan het begin van de vergadering werd Ingrid Oude Lenferink geïnstalleerd als nieuw commissielid voor GroenLinks. Zij zal vanaf nu ook deelnemen aan het werk van de raadscommissies. Fractie en bestuur wensen haar daarbij veel succes.