Raad worstelt met plan voor tijdelijke huisvesting

In de decembervergadering besteedde de gemeenteraad ruim aandacht aan het plan van BenW om 50 tijdelijke woningen te bouwen ten behoeve van statushouders, starters en spoedzoekers. Het plan vloeide voort uit een in mei 2016 aangenomen motie, waarin het college werd opgeroepen om met spoed iets te doen aan de grote achterstand van De Bilt bij het huisvesten van vluchtelingen die officieel in Nederland mogen blijven. In de motie werd tevens gevraagd om de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting te onderzoeken en om die voor een deel ook te bestemmen voor andere woningzoekenden.

In het najaar onderzocht het College 40 locaties en uiteindelijk bleven er 7 over in De Bilt, Bilthoven en Hollandsche Rading. Daarbij gaat het om grond die de gemeente gratis ter beschikking stelt aan de woningcorporatie SSW die de woningen zal bouwen. De plannen kwamen aan de orde tijdens enkele drukbezochte inloopavonden en daarbij bleek dat nogal wat omwonenden van de betreffende locaties zich door de plannen overvallen voelden. Zij kwamen met tal van protestbrieven en emails, soms met de intentie om op een positieve wijze mee te denken over verbetering, soms ook met ongefundeerde argumenten over een toename van de onveiligheid en een daling van de waarde van hun huizen.
In zijn bijdrage namens GroenLinks sprak fractievoorzitter Anne de Boer zijn waardering uit voor de voortvarende aanpak door het College en ook gaf hij een compliment aan de SSW voor de bereidheid om in dit tempo mee te denken. Verder benadrukte hij dat niet alle aandacht moet uitgaan naar de tijdelijke huisvesting, maar dat de voorkeur van GroenLinks blijft uitgaan naar structurele oplossingen: “Dit voorgenomen besluit onderstreept de noodzaak om betaalbaar en aantrekkelijk te bouwen voor doorstromers en starters.”
Na een af en toe heftig debat ging de overgrote meerderheid van de raad akkoord met de toezegging dat BenW nog eens serieus naar alle ingebrachte bezwaren zal kijken. Dat leidt mogelijk tot een aangepast voorstel dat op 24 januari besproken gaat worden in een extra commissievergadering en twee dagen later in de raadsvergadering.