'Samen bouwen aan een topklimaat'

Vandaag, 22 juni, ruim 3 maanden na de raadsverkiezingen, ondertekenden de 4 coalitiepartijen (VVD, GroenLinks, D66 en CDA) hun akkoord voor de komende vier jaar. Ook werden de namen en portefeuilles bekendgemaakt van de wethouderskandidaten. Het is de bedoeling dat het nieuwe college wordt geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van  28 juni a.s.  

Het nu bereikte akkoord met als motto 'Samen bouwen aan een topklimaat' werd op 20 juni met applaus goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks. Daarmee was de weg vrij voor de ondertekening door fractievoorzitter Henk Zandvliet (zie foto) die, onder leiding van informateur Eric Balemans, samen met de huidige én nieuwe wethouder Anne Brommers de onderhandelingen heeft gevoerd. Zij zijn tevreden over het resultaat en hebben ook alle vertrouwen in de nieuwe College van BenW dat het akkoord moet gaan uitvoeren.